حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس Reverse Barbell Curl

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای لایک کردن پست ها.

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس:

برای انجام حرکت جلو بازو با هالتر یک هالتر را در دستانتان بگیرید.

دستانتان را بر عکس بگیرید ( کف دست ها به سمت بدن ) سپس هالتر را با خم کردن آرنج ها تا شانه هایتان بالا بیاورید و به آرامی پایین ببرید.

شما برای این تمرین می توانید از میله لاری نیز استفاده کنید.

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو هالتر دست بر عکس

عضلات اصلی : بازکنننده های ساعد ، بازکننده های انگشتان

عضلات کمکی : دو سر بازویی ، بازویی قدامی ، سه سر بازویی

نکات آناتومیکی در حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس :

نوع گرفتن در حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس :

در این تمرین میله هالتر از رو (چرخش داخلی) با کف دستان رو به پایین گرفته می شود .

ضمن اینکه انگشت شست دور میله قلاب می شود .

 

فاصله  دست ها در حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس :

فاصله مطلوب دست ها به اندازه عرض شانه است و دست ها مستقیماً در امتداد ساعد قرار می گیرند .

 

دامنه حرکتی جلو بازو با هالتر دست بر عکس :

برای اینکه درگیری عضلات ساعد به حداکثر برسد ، باید مطمئن شوید مچ دست به دامنه حرکتی کامل خود رسیده است.

هم زمان با بالا آوردن میله باید مچ دست کاملاً به عقب و بالا باز شود و زمانی که وزنه پایین آورده شود مچ دست هم به طرف پایین خم شود .

مقاومت در حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس :

به دلیل وجود نیروی گرانش ، هنگامی که وزنه بالا آورده می شود ، مقاومت افزایش می یابد.

برای اطمینان از حداکثر تلاش عضلات ساعد باید تا زمانی که ساعد به موازات سطح زمین نرسیده است ، مچ دست را راست نکنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید