حرکت جلو بازو دمبل خوابیده Incline Dumbbell Curl

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای لایک کردن پست ها.
حرکت جلو بازو دمبل خوابیده

حرکت جلو بازو دمبل خوابیده Incline Dumbbell Curl

1- برای انجام حرکت جلو بازو دمبل خوابیده با هر دست یک دمبل بردارید و روی یک نیمکت شیب دار قرار بگیرید. آرنج خود را نزدیک به تنه خود نگه دارید و دست ها را بالا بیاورید تا کف دست ها به سمت بدنتان قرار بگیرد. این موقعیت شروع شما خواهد بود.

2- هنگامی که عضله دچار انقباض می شود نفس خود را بیرون دهید. توجه داشته باشید که فقط ساعد باید حرکت کند. حرکت را ادامه دهید تا دو دمبل به طور کامل در سطح شانه قرار گیرند. در این موقعیت برای یک ثانیه صبر کنید و حرکت را ادامه دهید.

حرکت جلو بازو چکشی Hammer Curls

3- به آرامی شروع به حرکت دادن دمبل کنید و زمانی که به موقعیت شروع رسیدید نفس بکشید.

4- تکرار ها را به اندازه مشخص شده انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید