زیر بغل سیم کش از جلو Lat Pulldown

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای لایک کردن پست ها.
زیر بغل سیم کش از جلو

شیوه اجرا حرکت کشش به پایین دست باز یا زیر بغل لت یا زیر بغلسیم کش از جلو

۱ – برای انجام حرکت زیر بغل سیم کش از جلو میله را در بالای سر به نحوی بگیرید که دست ها چرخش داخلی داشته باشند و حدود شش اینچ ( پانزده سانتی متر ) بیش از عرض شانه باز باشند .
۲_میله را به پایین بکشید تا به بالای سینه برسد ، عضله پشتی بزرگ را منقبض کنید .
۳_میله را به بالای سر به حالت شروع بازگردانید .

عضلات درگیر در حرکت کشش به پایین دست باز یا زیر بغل لت یا سیم کش دست باز

عضلات اصلی : پشتی بزرگ ( بخش خارجی ) .

عضلات کمکی : دلتوئید خلفی ، بخش پایینی ذوزنقه ، متوازی الاضلاع .

نکات آناتومیکی در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو

فاصله دست هادر حرکت زیر بغل سیم کش از جلو:

چنانچه فاصله دست ها باز باشد ، تمرکز به بخش خارجی عضله پشتی بزرگ ، زیربغل منتقل می شود این بخش از عضله ، پهنای پشت را به وجود می آورد .

نوع گرفتن در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو:

در این تمرین بهترین حالت برای گرفتن میله در بالای سر ، حالتی است که دست چرخش داخلی داشته باشد . گرفتن بخش زاویه دار لبه خارجی میله ها موجب انقباض بهتر عضله پشتی بزرگ خواهد شد .

مسیر حرکت در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو:

وقتی تنه صاف باشد و میله به صورت عمودی برای حرکت نزدیک شدن شانه ها به پایین کشیده شود ، به درگیری بهتر بخش خارجی پشتی بزرگ می انجامد .

خم کردن تنه حدود سی درجه به عقب نسبت به صفحه عمودی ، مسیر حرکتی ای را ایجاد می کند که در باز شدن شانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بخش داخلی و میانی عضله پشتی بزرگ را تحت تأثیر قرار می دهد .

دامنه حرکتیدر حرکت زیر بغل سیم کش از جلو:

برای به حداکثر رساندن دامنه حرکتی ، عضله پشتی بزرگ را در بالاترین نقطه تحت کشش قرار دهید و در پایین ترین نقطه ی حرکت ، تا جایی که امکان دارد آرنج ها را به پایین و عقب ببرید تا پشتی بزرگ بیشتر تحت فشار قرار گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید