پرس شانه با دمبل Dumbbell Shoulder Press

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید برای لایک کردن پست ها.
پرس شانه

شیوه اجرا حرکت پرس شانه با دمبل

۱ – در آغاز حرکت پرس شانه، روی نیمکت بنشینید. دمبل ها را در سطح شانه در حالی که کف دست ها رو به جلو است نگه دارید .

۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید تا زمانی که آرنج ها به مرحله قفل شدن نزدیک شوند .

۳ – دمبل ها را از پشت پایین آورده تا اینکه شانه های تان را لمس کنید .

عضلات درگیر در حرکت پرس شانه با دمبل

عضلات اصلی : دلتوئید قدامی.

عضلات کمکی : دلتوئید جانبی، سه سر بازوئی، ذوزنقه، بخش بالایی عضله سینه.

 

نکات آناتومیکی

نوع گرفتن :

تغییر جهت دمبل ها بستگی به وضعیت دست ها (گرفتن) دارد .

پرس دمبل به طرف بالا در حالیکه کف دست ها به طرف جلو است (گرفتن با چرخش داخلی ساعد)  هر دو بخش دلتوئید قدامی و جانبی رابه کار می گیرد.

پرس دمبل ها وقتی که کف دست ها روبه روی هم باشند (گرفتن معمولی) ، بیشتر عضله دلتوئید قدامی را تقویت کرده و درگیری عضله دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند.

پرس دمبل ها زمانی که دست ها رو به عقب باشد ( چرخش خارجی ساعد ) تلاش دلتوئید قدامی را به حداکثر می رساند.

وضعیت بدن :

اجرای تمرین در حالت نشسته وضعیت دشوارتر و محدودتری را نسبت به حالت ایستاده ایجاد می کند و از حرکت ضربه ای برای بالا بردن دمبل ها جلوگیری می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *